Ochrona marki – rejestracja znaków towarowych

Wymyśliłeś unikatową nazwę dla swojej marki? Pomożemy zarejestrować Twoją markę jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym, dzięki czemu uzyskasz wyłączność na jej używanie.